Achtergrond Voetreflexologie

De europees/amerikaanse visie

Voetreflextherapie (ook wel reflexzonetherapie) is in Europa en de VS vanaf het begin van de 20e eeuw tot ontwikkeling gekomen. Het werkt via gerichte massage van reflexzones en -punten op de voeten. Die staan in verbinding met (of, en vandaar de naam, zijn een reflectie van) organen, weefsels en systemen in het lichaam. Uit ervaring en onderzoek weten we dat voetreflextherapie werkt. De kwantumfysica heeft ons inmiddels geleerd dat alles, dus ook wij levende wezens, energie en trilling is. Hiervan maken lichaamsgerichte therapieën zoals voetreflextherapie gebruik. En uit voortschrijdend onderzoek wordt steeds meer duidelijk hoe verschillende systemen en organen op subtiele manieren met elkaar communiceren.

Zo is inmiddels bekend dat onze darmen en hersenen met elkaar communiceren, doordat het autonome zenuwstelsel de hersenen verbindt met het eigen zenuwstelsel van de darm. De darmen sturen informatie naar de hersenen en vice versa. (Bron: stichting darmgezondheid.) Deze darm-breinverbinding werd eerder door de wetenschap als een “alternatief” concept beschouwd.

De verwachting is dat er de komende jaren veel meer duidelijk zal worden over hoe de verschillende systemen in ons lichaam met elkaar in verbinding staan. We kunnen voorlopig in elk geval zeggen dat ons superintelligente lichaam de signalen die door voetreflextherapie worden gegeven op een slimme manier verwerkt en doorleidt naar andere plekken in het lichaam, waar dan beweging en verandering kan ontstaan.

Yin en yang, de chinese visie

In China ontstond duizenden jaren geleden de Traditional Chinese Medicine (TCM), die nog steeds wordt toegepast, ook in “gewone” Chinese ziekenhuizen. Uitgangspunt van de TCM-wijsheid is dat ziekten voorkómen en genezen kunnen worden door het bevorderen en behouden van balans – yin en yang – in het lichaam. Heel modern eigenlijk, wij beginnen in ons land net met leefstijlgeneeskunde! TCM gaat ervan uit dat energie stroomt door energiebanen (meridianen), die door het hele lichaam lopen. Elke meridiaan is verbonden met een of meer organen, weefsels en functies. Op de meridianen bevinden zich de acupunctuurpunten. Elk punt heeft zijn eigen specifieke invloed. Massage van de meridianen en acupunctuurpunten op de voeten en onderbenen en eventueel de armen zorgt ervoor dat energie (het Chinese woord is: Qi) weer beter kan stromen. Hierdoor kunnen gezondheid en welzijn verbeteren.

De dokter die ziekten voorkwam stond in het oude China het hoogst in aanzien en werd het beste betaald.

Wil jij je beter voelen?

Yin en yang, de chinese visie

Stuur me een berichtje, een mail of bel me voor een afspraak. 

13 + 13 =